Δίπλωμα Οδήγησης για ΑμεΑ

Η οδήγηση δεν είναι προνόμιο για λίγους! Αποτελεί δικαίωμα όλων! Τα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) επουδενί δε στερούνται αυτού του δικαιώματος. Οι προϋποθέσεις ανά κατηγορία περιγράφονται παρακάτω:

NOMOΘΕΣΙΑ:

ΠΔ.309/1999 (ΦΕΚ 283Α/20-12-99) «Τροποποίηση του ΠΔ.19/1995, όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ.155/1996 και το ΠΔ.181/1998 Άρθρο 1

Το Παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 19/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ. 155/1996 και τροποποιήθηκε με τις περιπτώσεις β΄ και δ΄ του άρθρου 4 του Π.Δ.181/1998 τροποποιείται ως εξής: «α. Το εδάφιο θ΄ και ι΄ της παραγράφου 2. ΑΚΟΗ (ΑΥΤΙΑ, ΜΥΤΗ, ΛΑΡΥΓΓΑΣ) αντικαθίσταται ως εξής: «θ. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται ν΄ αποκτούν οι κωφάλαλοι άδεια οδήγησης των κατηγοριών Α ή Β ή των υποκατηγοριών Α1 ή Β1 με τις εξής επί πλέον προϋποθέσεις:

αα. Η ιατρική εξέταση για την απόκτηση της άδειας οδήγησης, διενεργείται από την Δ.Ι.Ε., η οποία καθορίζει και το χρόνο ισχύος της άδειας.

ββ. Προηγείται εξέταση των κωφαλάλων σε ιατροψυχολογικό κέντρο, στο οποίο θα προσδιορίζεται ο δείκτης νοημοσύνης τους, που πάντα πρέπει να ξεπερνά τα 105 WAIS. Η άδεια χορηγείται εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι παθολογικοί λόγοι».

β. Η παράγραφος 5 στο τέλος της ενότητας «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ» του κεφαλαίου Γ. «ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ», η οποία προσετέθη με την παρ.δ του άρθρου 4 του Π.Δ.181/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Υποψήφιοι οδηγοί ή οδηγοί, οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου-άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά – νευρολογικά) προβλήματα, επιτρέπεται, αντί της εξέτασης από την οικεία Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.), να εξεταστούν από Κρατικό Ίδρυμα, το οποίο ασχολείται συστηματικά με το έργο αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης ατόμων με ειδικές ανάγκες, με προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου-άκρων ή μικτού τύπου προβλήματα, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας.

Κατά την ανωτέρω εξέταση, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους υποψηφίους οδηγούς και οδηγούς, εκδίδεται «πόρισμα εξέτασης» ικανότητας οδήγησης ανάλογο του «πορίσματος εξέτασης» που εκδίδει η Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.).

Το πόρισμα αυτό υπογράφεται και από εξειδικευμένο ιατρό του Ιδρύματος (Φυσίατρο ή Ορθοπεδικό ή Νευρολόγο).

Επιπλέον των ανωτέρω, είναι υποχρεωτική και η πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο».

Η Σχολή

FacebookBlog News

O ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ

Καλοκαίρι μια λέξη με χιλιάδες νοήματα. Ο Κωστάκης χαίρεται που θα σχολάσουν τα σχολεία. Επιτέλους θα σταματήσει αυτό το σπαστικό πρωινό ξύπνημα. Θα σταματήσει και η γκρίνια της μαμάς του, διάβασε και διάβασε, λες και το διάβασμα μόνο είναι ο σκοπός της ζωής . Αυτό σημαίνει γι’αυτόν καλοκαίρι . Ξεγνοιασιά, παιχνίδι, θάλασσα, βόλτες, πανηγύρια όπως άλλωστε και για πολλά ακόμη παιδιά της ηλικίας του και όχι μόνο. Και άλλα παιδιά χαίρονται το καλοκαίρι παρόλο που θα κοιμούνται λιγότερο απο τον Κωστάκη.

Read more...

meteo.gr     |     ekpaideftes.gr     |     ekpaideftis.gr     |     car.gr

Template by TFJ Joomla Templates and template sponsor: Przeprowadzki Kraków.

Back to top